blog-detail-img.jpg
کمک های مومنانه مجمع باب الحوائج حویزه
  • 2020-06-08 05:28:46
  • مجمع باب الحوائج

در راستای ارشادات مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری رزمایش بزرگ کمک های مومنانه،مواسات ، همدلی وبه جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ،مجمع باب الحوائج حویزه با مشارکت موکب اهالی حویزه و خیرین شهرستان اقدام به توزیع اقلام بهداشتی در بین خانواده های متعفف نموده است

که این توزیع شامل بعضی از روستاهای بخش نیسان هم شده است